Historie

Koncerty a akce sboru

2023

17.5. 2023 zahájila NONA tradiční Jarní koncert katedry HV v kostele sv. Vojtěcha od 18 hodin

22.4. 2023. Nona vystoupila v Severočeském divadle v Ústí nad Labem na koncertě na počest nedožitých 90. narozenin prof. Tomáše Fialy

2022 

21.12. 2022 od 18h - Vánoční koncert KHV v kostele sv. Vojtěcha v Ústí n. L.

21.10. Lesná - vystoupení na akci Krušnohorské šlapání zelí

7. - 25. září 2022 - koncertní zájezd do španělského Lloret de Mar - soutěž Canco Mediterrania zisk ZLATÉho pásma a 1. místo v kategorii POP. V kategoriích Folklór a Sakrální hudba získala NONA pásma stříbrná.   V rámci letošního 11. ročníku festivalu si Nona zazpívala mimo jiné v Barceloně v překrásné gotické katedrále sv. Eulalie (23.9.2022).

18.5. od 18 hodin NONA zazpívala na koncertu katedry HV v kostele sv. Vojtěcha v Ústí nad Labem

NONA se zúčastnila festivalu Akademická Bánská Bystrica, který proběhl v online podobě. Získala zde stříbrné pásmo.

Duben??? - nahrávka koncertu na podporu Ukrajiny 

https://www.youtube.com/watch?v=ZmMKtahY54M 

021

18.10.  Císařský sál Muzea v Ústí nad Labem - koncert v rámci sborového 15. sympózia Cantus choralis

2019

10.4.2019 - vystoupení na sportovním dnu UJEP, 17:30 - areál PF UJEP 

29.4. 2019 Císařský sál Muzea v Ústí nad Labem Jarní koncert 

14.10.2019 v 19 hodin Císařském sále Muzea v Ústí nad Labem vystoupení v rámci koncertu konaném v rámci sborového sympózia Cantus choralis

18.12.2019 od 18 hodin - účinkování na koncertě katedry HV PF UJEP v kostele sv. Vojtěcha v Ústí nad Labem

2018

16. 3. 2018 od 18h – Koncert u příležitosti 90. narozenin prof. Vlastimila Kobrleho, Severočeské Divadlo UL,

25. 4. 2018 natáčení skladby You reis me up spolu s Davidem Deylem, PF UJEP

3. 5. 2018 od 15 hodin -koncertní vystoupení u příležitostii znovuotevření kaple UJEP

10. 5. 2018 od 19h - Tři sbory - Drei -klang III, Sborový koncert v
rámci Saského Mozartova festivalu, Ev.-Luth. Kirche Steinbach

16. 5. 2018 od 18h – Jarní koncert KHV v kostele sv. Vojtěcha

25. 5. 2018 od 19 hodin - Jihlava - Koncert na Festivalu sborového umění, Gotická síň jihlavské radnice

4. 7. 2018 - Koncert v Dobříši v Kostele Nejsvětější Trojice

5. - 8. 7. 2018 - Mezinárodní festival akademických sborů IFAS 2018

NONA získala na mezinárodní soutěži akademických sborů v Pardubicích (IFAS 2018)
2. misto v kategorii "Bohuslav Martinů". V kategorii A3 sbor získal stříbrné pásmo. Největším úspěchem ale je účast v Grand Prix, do níž bylo vybráno pět nejlepších sborů. Porotci dali NONĚ dva z pěti hlasů, což sice na absolutní vítězství nestačilo, ale potěšilo nás to :-)

7. - 12.7. 2018 - Evropská letní filharmonie, 11.7. - Chemnitz, 12.7. - Chomutov

23.11. 2018 od 18h Koncert v Císařském sále - projekt La vida loca, více zde: www.nflavida.org

30. 11. 2018 11h - Rozsvícení stromku v campusu UJEP

2. 12. 2018 od 17h - Benefiční koncert v Chemnitz Kreutzkirche

5.12. 2018 od 10h - Adventní kalendář v Bárka kafe Ústí nad Labem

19. 12. 2018 od 18h - Vánoční koncert sborů KHV, kostel sv. Vojtěcha, Ústí nad Labem

 

 

2017

 

14.12. od 10 hodin - Vánoční vystoupení pro Krajský úřad v Ústí nad Labem

13.12. od 18 hodin - Vánoční koncert sborů KHV v kostele sv. Vojtěcha v Ústí nad Labem

6.12. ve 14 hodin odjezd autobusem do Chemnitz - vystoupení v Chemnitz Brühl

5.12. od 11 hodin - koncertně společenské vystoupení v kafe Focus v rámci Adventního kalendáře

1.12. od 11 hodin - Rozsvícení stromečku před rektorátem UJEP spolu s Mozart Kinder a orchestrem ZUŠ Chomutov

 

29.10. od 16 hodin - Koncert sboru NONA, Ventilky a Comodo spolu s účastníky česko - německého workshopu hornistů "Hubertova mše" - Ústí n. L., Císařský sál muzea

16.10. od 19 hodin - Zahajovací koncert sympozia Cantus Choralis - Ústí n. L., Císařský sál muzea

29.9. - 1.10. 2017 se někteří členové sboru NONA se zúčastnili projektu Koncertní dílna Drážďany (Hudební modlitby) v rámci něhož nacvičili Žalm 42 Felixe Mendelsohna Bartholdyho a Otčenáš Leoše Janáčka

více zde: http://konzertwerkstattdresden.de/cz/konzert-werkstatt-dresden-2017.html

23. - 29. 6. 2017 - Letní filharmonie (Chemnitz 27.6., Chomutov 28.6.)

18.5. od 19:30 koncert v rámci saského Mozartova festivalu – Zschopau (Německo)

17.5. od 12 hodin - vystoupení na akci Dny vědy a umění (OC Fórum, Ústí n. L.)

17.5. od 18 hodin - Jarní koncert KHV

18.5. od 19:30 koncert v rámci saského Mozartova festivalu – Zschopau (Německo)

28.4. – 1.5. 2017 XVII. AKADEMICKÁ BANSKÁ BYSTRICA 2017, SLOVENSKO - sborová soutěž

zisk dvou stříbrných pásem (kategorie Komorní sbory a Sakrální hudba + CENA REKTORA UNI. MATEJA BELA V BB "Za posobivú dramaturgiu"

21. - 23.4. 2017 jarní soustředění sboru Maxov

2016

14.12.2016 od 18 hodin - Vánoční koncert sborů KHV - "Červený" kostel

14.12.2016 14 - 16 hodin - Ústecké Vánoce - koncert sborů KHV na Lidickém náměstí

8.12.2016 od 12 hodin, Ústí nad Labem, České mládeže 8 - Živoucí
adventní kalendář - další ze série Česko-německých adventních koncertů,
sraz v 11 hodin v 325
1.12.2016 od 11 hodin, Ústí n.L., Pasteurova 1 - Živoucí adventní
kalendář - úvodní koncert série Česko-německých adventních koncertů

11.-13.3.2016 soustředění sboru Maxov
18.5. od 18 hodin - koncert sborů KHV - Císařský sál Muzea v Ústí nad Labem
3.6.2016 od 11 hodin- Koncert v Mlýnské kolonádě v Karlových Varech v rímci festivalu Vokal - Jirkov
21.6. 2016 od 16 hodin - Lázeňský koncert spolu se sbory Chorea akademica a Kuželky v Mušli v Teplicích
24. - 30. 6. 2016 - Letní filharmonie (Chemnitz 28.6, Chomutov 29.6. vždy od 20h)
2. - 5. 7. 2016 - IFAS Pardubice - Mezinárodní festival akademických sborů - zisk Stříbrného pásma v kategorii C1 - hudba jednoho stylu artificiální hudby (Dvořák/Janáček - Šest Moravských dvojzpěvů pro smíšený sbor), zisk Zlatého pásma v kategorii C2 - jazz, pop, spirituál, gospel, získání Zvláštní ceny za autorskou úpravu skladby "Starci na chmelu" - směs (arr. Luboš Hána)

2015
8. 4. 2015 - Císařský sál Muzea v Ústí nad Labem od 18 hodin - Diplomový koncert Ivety Cendrové

17. - 19. 4. 2015 - soustředění sboru v Maxově u Sloupu v Čechách
 

26.4.2015 koncert "Pánské NONY" v Litoměřicích v sále hotelu Salva Guarda. Záznam z části
vystoupení NONY je zde:

https://www.youtube.com/watch?list=PLx-nkL_H4tC50lbHRrWpTx8q9vBPgF6YL&pa...

23.4. 2015 od 13 hodin - vystoupení na PF FEST - open air festival PF UJEP

12. 5. od 18 hodin - Koncert KHV - Císařský sál

23.5. - Účinkování na koncertě k 25 letům činnosti dívčího sboru KHV (Kuželky)

5. - 7. 6. - Festival sborového umění Jihlava Kategorie 1B: smíšené komorní sbory s volným programem - sříbrné pásmo

10. – 15. 7. - 10.Evropská Letní filharmonie a sbor 2015 Chemnitz, Chomutov,

- Zkoušky od 10. do 14. července 2015 v Chemnitz

- Koncerty 14.07. v Chemnitz, 15.07. v Chomutov

12.10.2015 od 18 hodin - Koncert v rámci mezinárodního sborového sympozia Cantus Choralis, Muzeum Ul - Císařský sál

23. - 25. 10. 2015 - soustředění sboru v Maxově u Sloupu v Čechách 

6.12.2015 od 19 hodin 2. Adventní koncert v kostele Nanebevzetí(UL)
účinkují: Markéta Mátlová - soprán, Alexander Hemala - průvodní slovo,Vivaldi Orchestra Praga a další...
9. 12. 2015 od 18.30 hodin - Vánoční koncert v knihovně (se sborem Panoptikum) - Knihovna UJEP - kampus
16. 12. 2015 od 16 hodin - Vánoční zpívání na Lidickém náměstí
16. 12. 2015 od 18 hodin - Vánoční koncert sborů KHV - Červený kostel

2014

16.12. 2014 od 18 hodin Vánoční koncert sborů katedry HV

24.11. 2014 Císařský sál Muzea v Ústí nad Labem od 18 hodin - Koncert k poctě nedožitých 80. narozenin profesora Josefa Říhy

8.10. 2014 od 16 hodin Oslavy 60 let vzdělávání učitelů (u sportovní haly PF
UJEP)

5.-9.7. Mezinárodní sborový festival IFAS Pardubice (NONA přivezla dvě ZLATÁ PÁSMA)

První zlaté pásmo získala v soutěži Bohuslav Martinů v konkurenci českých i zahraničních sborů (Rusko, Kolumbie...).

V kategorii "C2 - jazz, pop, spirituál, gospel" nona získala absolutní prvenství a stala se "Vítězem kategorie"

18. - 26. 7. 2014 Letní Filharmonie proběhla v termínu  (Chemnitz, Chomutov, Lodz).

22.07.2014, 19:30, první koncert v Chemnitz na Küchwaldbühne nebo na Theaterplatz

23.07.2014, 20:00 druhý koncert v letním kině Chomutov,

25.07.2014 zkoušky v centru města Lodž, 19:00, třetí koncert

2013

20. 3. 2013 od 20 hodin - NONA "předskokanuje" Trio Otto Hejnic v klubu Cirkus (UL)

26.3. 2013 od 16 hodin - Akademie Základní školy Bínov - Děčín, v Děčínském divadle

16.4. 2013 od 18 hodin - Jarní koncert KHV, Chrám Apoštola Pavla (Červený kostel)

25.4. 2013 od 14 hodin - PF Fest - Open Air Performance studentů PF UJEP (Lidické náměstí UL)

7. 5. 2013 19 hodin - Slavnostní koncert k 10. výročí činnosti Komorního sboru NONA PF UJEP. Jako host vystoupí Dívčí komorní sbor (KUŽELKY a Karel Růžička)

22. 5. - 29. 5. 2013 - Koncertní zájezd sboru NONA do ruského Vladimiru, soutěž „Zvjozdnyje Vrata“

Z koncertního zájezdu do Ruského Vladimiru si NONA odvezla cennou
trofej: Laureat 1 premija soutěže „Zvjozdnyje Vrata“ v kategorii vokální
ansámbly

15. 7. - 18. 7. 2013 - „Letní filharmonie 2013 – Sommerphilharmonie
2013“ spolupráce Komorního sboru NONA na mezinárodním hudebním projektu.
(16.7. Chomutov - Letní kino, 17.7. Chemnitz - Opera Platz, 18.7. Drážďany - Kreuzkirche)

14.10. v 19 hodin NONA vystoupila na koncertě v rámci mezinárodního sborového sympozia Cantus Choralis - místo konání - Divadlo opery a baletu Ústí nad Labem

Podzimní soustředění sboru proběhlo v Maxově 18. - 20. října 2013

17. 12. 2013 18 hodin – Vánoční koncert sborů KHV, Chrám Apoštola Pavla (Červený kostel) NONA vystoupila v mužské i smíšené podobě. Na zazněla i část Händelova oratoria Ode for St. Ceciliaś Day

2012

29.2.2012 od 18 hodin - LIDOPOP - koncert zaměřený na lidovou a populární hudbu, místo konání - ZŠ Boženy Němcové v Litoměřicích 

24. 4. 2012 od 14 hodin - Dny vědy a umění, atrium Magistrátu města UL

9. 5. 2012 od 18 hodin - Koncert katedry HV v Muzeu UL (sraz v 16:30)

6. 6. 2012 od 18 hodin foyer Činoherního studia v UL (absolventský koncert Jany Honců)

4. - 7. 7. 2012 IFAS - Mezinárodní festival akademických sborů, Pardubice

Nona získala v Pardubicích na Mezinárodním festivalu akademických sborů dvě stříbrná pásma (kategorie D2 - jazz, pop, spirituál, gospel a kategorie B1 - folklor).
Sbormistr obdržel zvláštní cenu poroty za zajímavé aranžmá skladeb v obou výše uvedených kategoriích.

5. 10. 2012 od 19 hodin - Zahajovací koncert festivalu Jirkovský Písňovar, Zámek Červený Hrádek

28. 10. 2012 od 18 hodin - Karel Růžička - Te Deum, Celebration Jazz Mass (s autorem u klavíru), Kostel Nanebevzetí Panny Marie

20. 11. 2012 18 hodin – Koncert v rámci Sbormistrovské soutěže PF ČR, Císařský sál Muzea města ÚL

18. 12. 2012 18 hodin – Vánoční koncert sborů KHV, Chrám Apoštola Pavla (Červený kostel)

2011

5.1.2011 od 19 hodin - Tříkrálový koncert studentů sbormistrovství v Činoherním studiu v Ústí nad Labem

20.4.2011 od 20 hodin - Fakultní noc - vystoupení na akci jejíž cílem je ukázat veřejnosti lidskou tvář akademického prostředí, Aula PF Ústí nad Labem

25.5.2011 od 19 hodin - Mše v nonartificiální hudbě, "Červený kostel" Ústí nad Labem

28.9. 2011 od 18 hodin - Celebration Jazz Mass, Kostel povýšení sv. Kříže v Kadani

30.9.2011 od 19 hodin - Zahajovací koncert 5. ročníku Jirkovského Písňovaru (Celebration Jazz Mass), Červený Hrádek

19.10.2011 od 10:00 - Zpívání v aule PF pro prezidentský pár a další hosty

20.12.2011 od 18 hodin - Vánoční koncert, Červený kostel, Ústí nad Labem


2010

6.4. od 18 hodin v Národním domě Ústí nad Labem - Mezinárodní Festival Sborového Zpěvu
16.-18.dubna - soustředění sboru v Libochovicích
17.4. koncert v Libochovicích (místní kostel)
28.duben od 18 hodin v Červené kostele - diplomový koncert Petra Lukeše a Kristýny Přívarové
11.5. Jamin - tradiční jamsession ve VŠ baru. Začátek ve 20h, sbor se sejde již v 17h v učebně 325, kde vzdá Poctu tvůrcům (rozuměj zkouška stejnojmenného díla Zd. Lukáše :-))
14.5. od 18h - Litoměřická Notička
15.5. od 18h v Divadle UL - Koncert ke 20 výročí dívčího sboru "Kuželky"
18.5. od 18 hodin - tradiční koncert KHV v "Červeném kostele"
22.-25. 9. 2010 se NONA zúčastní Mezinárodního festivalu akademických sborů IFAS v Pardubicích.

(vítězství v kategorii Jazz na Mezinárodním festivalu akademických sborů IFAS v Pardubicích 2010)

2009

15. prosince v Červeném kostele, Vánoční sborový koncert
9. listopadu v Ústeckém divadle na Femina Filmu Festu
12. května v Děčínském divadle
5. května ve velké aule na Fakultní noci, Univerzita Jana Evangelisty Purkně, velká aula
4. května jsme křtili CD "Nelidovky" - Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem
21. dubna ve VŠ baru JAMMIN
15. dubna  v rámci akce V Ústí neonacisty nechceme - Mírové náměstí
4. března - HOUKS aneb Hudebně Odlehčený Učeně Kabaretní Sedánek  -  koncert v Činoherním Studiu v UL

2008

3. října koncert v rámci zahájení Jirkovského Písňovaru v Jirkově
13. května, konec semestru a Jarní koncert, kostel apoštola Pavla v Ústí nad Labem
28. dubna, Den rektorky, Národní dům v Ústí nad Labem
26. dubna, zpívání na statku v Chrámcích, během našeho soustředění v Leské u Třebívlic
22. dubna, Den rektorky, Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem
2. dubna, Aprílové zpívání v Luragu, SKKS Chomutov
1. dubna, Červený kostel v Ústí nad Labem

2007

18. prosince, Červený kostel v Ústí nad Labem
16.-17.listopad, Festa academica v Praze