zkoušky

Sbor zkouší pravidelně každou středu od 16:30 do 18:00 v učebně CS 325 (České mládeže)
Zájemci o sborový zpěv jsou vítáni.
První zkouška v zimním semestru 2017/2018 proběhne 27. září a bude věnovaná nácviku skladeb pro
Koncertní dílnu Drážďany (Hudební modlitby)