O sboru

Komorní sbor NONA vznikl na sklonku roku 2002 na katedře hudební výchovy pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Od roku 2007 fungovala NONA po dobu asi čtyř let jako sbor mužský. Od roku 2011 je však NONA opět sborem smíšeným. 

V repertoáru sboru jsou významnou měrou zastoupeny skladby nonartificiální hudby (jak napovídá i samotný název sboru) - často ve vlastní úpravě, ale sbor se nevyhýbá ani interpretaci klasického sborového repertoáru.

Sbor se zúčastnil řady soutěží a festivalů, domácích i zahraničních (Španělsko - "Cancó Mediterránia", IFAS Pardubice, Zvjozdnyje vrata - Rusko, Akademická Bánská Bystrica a mnoho dalších).
Sbormistrem je od počátku Luboš Hána.

 

https://www.youtube.com/watch?list=PLx-nkL_H4tC50lbHRrWpTx8q9vBPgF6YL&pa...


  

 

Der Kammerchor „NONA“ PF UJEP entstand am Ende des Jahres 2002 im Rahmen des Auswahlkurses Chorgesang an dem Lehrstuhl für Musikunterricht an der Pädagogischen Fakultät der Universität Jan Evangelista Purkyně in Ústí nad Labem. NONA war in den ersten fünf Jahren ein gemischter Chor. Im Herbst 2007 veränderte er in einen männlichen Chor. Seit 2011 wirkt NONA wieder als ein gemischter Chor und befasst sich vor allem mit der Interpretation der Werke aus der nonartifiziellen Musik (wie auch schon der Name errät)  - oft in eigener Bearbeitung. Der Chor übt auch verschiedene größere Werke, z.B. Missa Kenya von Paul Basler oder Celebration Jazz Mass von Karel Růžička.