Sbor zkouší pravidelně každou středu od 16:30 do 18:00 v učebně CS 325 (České mládeže)
Zájemci o sborový zpěv jsou vítáni.
První zkouška v zimním semestru 2017/2018 proběhne 27. září a bude věnovaná nácviku skladeb pro
Koncertní dílnu Drážďany (Hudební modlitby) 

  
Posted by lubos

Členové sboru NONA se mohou zúčastnit projektu Koncertní dílna Drážďany (Hudební modlitby)v termínu 29.9. - 1.10. 2017. Zkoušky proběhnou již 20. a 27. září v obvyklém místě a čase (středa 16:30 - 18:00, učebna CS 325).
Zájemci o tuto akci naleznou více info na tomto odkzu:
http://konzertwerkstattdresden.de/cz/konzert-werkstatt-dresden-2017.html
Zde je v případě zájmu také třeba vyplnit dotazník.

Continue reading...
 Pro psaní komentářů se přihlašte
Posted by pid

26.9. od 10 - 16 h zámek Weesenstein, konferenční sál - prezentace projektu Viva la musica na Výroční konferenci 2017, která se nese v duchu motta „Hudbou a uměním lépe porozumět sousedům“

16.10. od 18 hodin - Zahajovací koncert sympozia Cantus Choralis - Ústí n. L., Císařský sál muzea

29.10. od 15 hodin - Koncert sboru NONA spolu s účastníky česko - německého workshopu hornistů "Hubertova mše" - Ústí n. L., Císařský sál muzea

4.7.2018 - Koncert v Dobříši

5. - 8.7. 2018 - Meznárodní festival akademických sborů IFAS 2018

 Pro psaní komentářů se přihlašte