Zkoušky

Sbor zkouší každou středu od 16:30 do 18:00 v učebně CS 325 (České mládeže)
Muzikální sboroví zpěváci odhodlaní pravidelně zkoušet a koncertovat jsou vítaní.

Koncerty - akce sboru

Nona vystoupí 14.10.2019 v 19 hodin Císařském sále Muzea v Ústí nad Labem na koncertu konaném v rámci sborového sympózia Cantus choralis

18.12.2019 od 18 hodin - účinkování na koncertě katedry HV PF UJEP v kostele sv. Vojtěcha v Ústí nad Labem

Subscribe to