Sbor Nona

         Komorní sbor NONA vznikl na sklonku roku 2002 jako výběrový kurz „sborový zpěv“ na katedře hudební výchovy pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. NONA fungovala po dobu pěti let jako sbor smíšený, mající přibližně padesát členů. Na podzim roku 2007 se sbor transformoval na sbor mužský. Od akademického roku 2010/2011 NONA působí na několika úrovních:

1. jako komorní smíšený sbor nacvičující převážně skladby z oblasti vokálního jazzu

2. jako součást spojených sborů, nacvičujících rozsáhlejší sborová díla (např. Keňská mše Paula Baslera či Celebration Jazz Mass a Te Deum Karla Růžičky) viz www.ventilkyjirkov.cz

3. jako mužský sbor NONA, scházející se pouze na zvláštních soustředěních a souvisejících koncertech

https://www.youtube.com/watch?list=PLx-nkL_H4tC50lbHRrWpTx8q9vBPgF6YL&pa...


   V repertoáru sboru jsou významnou měrou zastoupeny skladby nonartificiální hudby (jak napovídá i samotný název sboru) - často ve vlastní úpravě, ale naší snahou je také interpretace klasického sborového repertoáru.
Sbormistrem je od počátku Luboš Hána.
Der Kammerchor „NONA“ PF UJEP entstand am Ende des Jahres 2002 im Rahmen des Auswahlkurses Chorgesang an dem Lehrstuhl für Musikunterricht an der Pädagogischen Fakultät der Universität Jan Evangelista Purkyně in Ústí nad Labem. NONA war in den ersten fünf Jahren ein gemischter Chor. Im Herbst 2007 veränderte er in einen männlichen Chor. Seit 2011 wirkt NONA wieder als ein gemischter Chor und befasst sich vor allem mit der Interpretation der Werke aus der nonartifiziellen Musik (wie auch schon der Name errät)  - oft in eigener Bearbeitung. Der Chor übt auch verschiedene größere Werke, z.B. Missa Kenya von Paul Basler oder Celebration Jazz Mass von Karel Růžička.